Home   Verhaaltjes   Kinderen die nadenken   Het is belangrijk om het goede woord na te leven

Het is belangrijk om het goede woord na te leven

Anaas legde uit wat er was gebeurd: “Oom Afsar, mijn vrienden en ik kunnen altijd goed samen opschieten en we spelen zonder te vechten. Maar Irfan bederft altijd ons plezier, en we willen geen vriendjes meer met hem zijn.”

“Maar zij doen niet wat ik wil,” klaagde Irfan.

Oom Afsar zei toen: “Kom op, jongens! We willen allemaal plezier maken en een fijn leven hebben en vriendschap en geluk vinden waar we maar kunnen. Maar het is niet genoeg om deze dingen alleen maar te willen. En we kunnen niet wachten totdat iemand ons die dingen geeft. Om je goed te voelen in een veilige omgeving en vrienden te maken, moet je je inzetten en moet je offers brengen. Als iedereen alleen maar volhoudt om te krijgen wat hij wil en alleen maar denkt aan zichzelf in plaats van aan anderen, dan zou er alleen maar verdriet en ruzie bestaan. Maar gelovigen die Allah vrezen, gedragen zich anders, zij hebben geduld, vergeven en dringen hun zin niet aan anderen op. Zelfs als iemand hen niet goed behandelt, worden ze niet boos, maar ze vinden het welzijn van anderen belangrijker dan hun eigen wensen en ze doen hun best om iedereen om zich heen te vriend te houden. Dit is een voorbeeld van het goede morele gedrag dat Allah van zijn dienaren vraagt.

Anaas  vroeg: “Goed, oom Afsar, maar wanneer een pestkop naar ons toekomt en gaat schelden, wat moeten we dan doen?”

Oom Afsar antwoordde: “Natuurlijk moeten we ons gedragen zoals Allah ons heeft verteld. Allah zegt ons in de Koran hoe we dat moeten doen:

“En het goede en het kwade zijn niet gelijk: beantwoord (het kwade) met wat beter is, dan zal degene met wie je in vijandschap leefde als een oprechte vriend worden.” (Soerah Foesilaat 41:34)

Onze Profeet, Allah’s vrede en zegeningen met hem, adviseerde moslims ook om anderen goed te behandelen in de volgende hadith (overlevering) ‘… Diegene die van het vuur wil worden gered, en het paradijs wil binnengaan, moet sterven met het geloof in Allah en de laatste dag en moet mensen behandelen zoals hij zelf door hen wil worden behandeld…  (Moeslim)

Daarna bedankten de jongens oom Afsar en beloofden hem om hun best te doen om voortaan goed met elkaar om te gaan

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


*