Home   Ik leer bidden!

Ik leer bidden!

Ikleerbidden.nl

Ikleerbidden.nl is een website waarin moslimkinderen een handleiding kunnen vinden voor het gebed. Stichting Discover Islam heeft een flashboek ontwikkelt voor kinderen om stap voor stap de kleine wassing (wudu) en het gebed (salat) te kunnen verrichten.

Aan de hand van beeld en tekst kunnen kinderen volgen welke verrichtingen ze moeten voldoen om een geaccepteerd gebed te kunnen verrichten.

Het gebed vormt een essentiele rol in de islam. De eerste waar de mens op de Dag der Opstanding verantwoording over moet afleggen, is zijn gebed. Wanneer die helemaal in orde is, slaagt hij en heeft hij succes; wanneer die niet in orde is, heeft hij gefaald en verloren, zoals de profeet vrede zij met hem heeft gezegd.

Vanuit deze gedachtegoed heeft stichting Discover Islam de website ikleerbidden.nl in het leven geroepen.

Stichting Discover Islam vraagt Allah om ikleerbidden.nl een bruikbaar hulpmiddel te maken voor ouders die hun kinderen willen leren bidden.