Home   Juz Amma

Juz Amma

Juzamma.nl

Juzamma.nl is een website waarin de laatste deel van de Koran centraal staat. Stichting Discover Islam heeft een flashboek ontwikkelt voor kinderen en voor volwassenen waarin zij de laatste deel van de Koran kunnen bestuderen in het Arabisch en het Nederlands.

De keuze om de laatste deel van de Koran uit te lichten is zodat moslimkinderen de korte hoofdstukken van de Koran kunnen leren. Kinderen die het Arabisch niet machtig zijn kunnen door middel van de transcriptie toch lezen hoe de verzen uitgesproken dienen te worden.

Juzamma.nl is gratis hulpmiddel voor onze jonge moslims om Allah zijn woord te leren.

Bukharie vermeld in zijn sahih dat Uthman ibn Affaan (moge Allah tevreden over hem zijn) heeft gezegd dat de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) dit zei:

“De besten onder jullie zijn degenen die de Koran bestuderen en hem onderwijzen.”

Stichting Discover Islam raad ouders wel aan om hun kinderen te begeleiden met de arabische klanken, zodat de Koran correct wordt uitgesproken.

Moge Allah onze harten vullen met liefde voor Zijn woord. Ameen!